Zaman Yönetiminde Önem ve Aciliyet Dengesi

Zaman Yönetiminde Önem ve Aciliyet Dengesi

İşlerimizi; başlangıçta kendimizden emin kararlarla tayin ettiğimiz süreler içinde yapamayınca/yetiştiremeyince hep “biraz daha zaman” vurgusu yapıyoruz; “bu işe bu süre çok kısaymış”, “aslında bitti   [..]